A17:132(Rubrik:)
Raszbo härad, Fundbo sochn, Halleqveds tillhörige
eegor.


(Karttext:)
Lejde.
Frötuna egor mötha.
Frötuna egor mötha.
Torphage.
Desse engiar fulla af skog.
Här in till hopfogas Halleqwedz chartan.
Godt rör på en bergz hall1.
Vise.
God vise.
Ror2 i en backa ligger å en sijda.
Kimsiön gyttiesiöö.
Myskedalen.
Liten vise.
Marma egor mötha på denna sijdan.
Ahlskog.
   Här är ett stort kiärr som
   sträcker sig alt intill siön
   Trehörningen.
Visen kulfallen.
Här uthmed ligger en lijten insiö.
Kiär.
Rosslagz wägen.
Rörbro visen borta.
En sten i en backa.
Skiär siön.
Marbacken öde.
Gerdet.
Engen.
Wäsby egor.
Landzwägen till ohs bygden.
Godt rör på ett berg.
   Till detta rör stöter
   Skällerödz pratension med Halleqwed
   hwilken rågång continälres
   på Skällerödz chartan hela
   skilnaden dem emellan alt
   neder i Funbo åhn.

_____________
1Fel för häll.
2Fel för rör.