A17:134(Rubrik:)
Raasboo häradh, Fundbo sochn, Kriszlinge.


(Karttext:)
Högtompta och Bökesta engz fiell.
Funboo Prästegårdz egor mötha här.
Gråmunkehögas egor mötha.
Bökesta åkerfiell.
<   >inge <   >or.
Krisslinge.
Bökesta och Hogtompta1 åkerfiell.
Afhyst.
<B>roby egor.
Bökesta och Högtompta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julijo anno 1689 aff
Jacob Braun.


________________
1Fel för Högtompta.