A17:136(Rubrik:)
Raasboo häradh, Fundboo sochn, Kriszlinge skougz fiäll.


(Karttext:)
Funbo siön.
Bökesta skougz egor mötha här.
Prästegårdz egor mötha.
Hage.
Ödes wreet.
Hogtomp-ta1 beteshage.
Bökesta och Högtompta egor rundt om denne fiell.
Krislinge charta hoop fogas här.
Funbo siön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in julij anno 1689
af Jacob Braun.


_______________
1Fel för Högtompta.