A17:138(Rubrik:)
Rasbo häradh, Funbo sochn och Sundby och Carlberga.


(Karttext:)
Böcksta och Högtompts egor mötha.
Broby egor mötha.
Funbo siön.
Sunby.
Ladugårdz engen.
Carlberga.
Hassellbacke torp.
Åby åkergärde möther här.
Halle-qvedz och Skällerödz egor mötha.
Kyrke fiell.
Betes hagar.
Funbo kyrka.
Söderengen.
Broby eng.
Gunsta och Bodernas egor mötha.


Afmätt in september 1687
af Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.