A18:reg2           Uppland.

Häradet.            Sochnen.                  Hemmanet.                     Chartan.
                                                                                             No.   Folio.
Ulleråker.        Bondekyrkia.         Håga by.                             1.     1.
                                                    Berthåga.                             2.     1.
                                                    Hilleby.                                3.     5.
                                                    Mallma.                               4.     7.
                                                    Nyfla.                                  5.     9.
                                                    Huusby och
                                                    Granberga samt      }           6.    11.
                                                    Öfwerby och Staby
                                                    beteshage.
                                                    Noorby.                              7.    13.
                                                    Sunnersta.                           8.    15.
                                                    Flogsta.                               9.    17.
                                                    Gottsunda kongzäng.         10.    20.
                                                                    10.
                       Börie.                    Tideby.                             11.    24.
                                                    Engeby.                            12.    28.
                                                    Gäsmesta och
                                                    Nyby.                               13.    32.
                                                    Altuna.                              14.    36.
                                                    Ströby.                             15.    38.
                                                    Hesselby.                          16.    42.
                                                    Broby.                              17.    46.
                                                    Gränby.                            18.    48.
                                                    Månsbo.                           19.    50.
                                                    Klinta.                              20.    52.
                                                    Skiäggesta.                       21.    54.
                                                                       11.
                      Wänge sochn.        Almby.                             22.    56.
                                                   Lundby.                            23.    58.
                                                                        2.

Bäling härad.  Bäling sochn.        Gäswaholm.