A18:reg3Härad.             Sochen.                        Hemman.                          Charta.
                                                                                                  No.   Folio.
Bälinge.           Bälinge                         Gäswaholm.                     24.    60.
                       sochn.                          Berg.                                25.    62.
                                                           Söder Sundbro.                26.    64.
                                                           Rörby.                              27.    66.
                                                           beskrivning och charta öfver Rörby bys ängstegar               
                                                          <   >  med protocollet.                67.
                                                           Loskiähl.                          28.    68.   Loskiähl.
                                                           Hwijsbo och
                                                           Spijtbohlet.                      29.    70.
                                                           Tuna by.                          30.    72.
                                                           Lytta.                              31.    74.
                                                           Nyfla.                              32.    76.
                                                           Rosta.                             33.    78.
                                                           Ullfwa.                            34.    80.
                                                           Sundbro norra.                35.    82.
                                                                              12.
                       Skuttunge.                    Wigle och
                                                           Öhsby.                            36.    84.
                                                           Askarbäck.                     37.    86.
                                                           Hårslöta.                         38.    88.
                                                                               3.
                        Jumkijl sochn.              Dahlkarlsbo.                   39.    90.
                                                                               1.
                        Skerby.                        Trysta.                           40.    92.
                                                            Åkerby.                         41.    94.
                                                            Syllta.                            42.    96.
                                                            Sörby eller Söderby
                                                                     och
                                                            Bodarna.                       43.    98.
                                                                               4.

Waxala.            Waxala.                       Eke.                              44.   100.
                                                            Torkarby.                      45.   102.
                                                            Gnijsta.                          46.   104.
                                                            Skiäfwij.                        47.   106.
                                                            Åby.                              48.   108.


Dito härad.       Dito sochn.                   Skiöhlsta.                      49.