A18:reg4Häradet.         Sochnen.            Hemmanet.                            Chartan.
                                                                                             No.   Folio.
Waxala.         Waxala.              Skiöhlsta.                              49.    110.
                                                Råby.                                    50.    112.
                                                Norr Hellby.                          51.    114.
                                                Trålösa by.                            52.    116.
                                                                 9.
                                                Fulleroo.                               53.    118.
                     Gamla Upsala.     Biörkeby,
                                                Mällby och      }                    54.    120.
                                                Erna eller
                                                Ärna.
                                                Gamla Upsala byn.                55.    122.
                                                                   3.
                      Danmark.           Ekeby fordom, nu
                                                Bergzbrunna kallat.                56.    124.
                                                Bärga.                                   57.    126.
                                                Engby eller Ängby.                58.    128.
                                                Willinge.                                59.    130.
                                                Söderby.                               60.    132.
                                                Wallby.                                  61.    134.
                                                Hammarby och
                                                Huggby.                                 62.    136.
                                                Säfwja.                                  63.    138.
                                                Edeby.                                   64.    140.
                                                                     9.
                                                     Summa chartor 64.

Rewiderat och folierat wid inventeringen
den 23 nowember anno 1700.

                 Gamla Upsala.       Fjäll til Prästgården
                                              Fjäll til Kongsgården.
                                              Fjäll til Löthgården.
                                              Fjäll til Backgården.       }   123.
                                              Fjäll til Nyby.
                                              Fjäll til Myrby.