A18:3



(Rubrik:)
Geometrisch charta uthaf Bertthoga i Bondkyrck sochn
och Ulleråkers häradh.


(Karttext:)
Nyhla ägor mötha på denne sidjan.
Hälby ägor mötha här.
Öster Läby ägor mötha här på denne sijdan.
Staby ägor mötha här på denne sijdan.
Swartmylla något grund.
Mojordh.
Klapperjord och swartmylla.
Odugligh linda till fören-de varit åker.
Moo och jäs-jord.
Sand-blanda lera.
Sandjord.
Några små gran och tall buskar stå dher å huar.
Bethoga.
Swarttmylla och klapperjordh på sombliga ställen medh leera beblandat kring backarna något grundh.
Linda.
Flogsta ägor mötha på denne sijdan.
Klapper och swartmylla.
Löslända moo och jäsjordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in augustij anno 1690
af N. Lundberg.