A18:5(Rubrik:)
Geometrisch charta uthaf Hällby i Bondkyrck sochn
och Ulleråkers häradh.


(Karttext:)
Granbärga och Huusby ägor mötha här.
Nyfla ägor mötha här.
Lerjord.
Lerjordh.
Staby ägor mötha på denne sijdan.
Rödjordh.
Lerjordh.
Lerjordh.
Lerjordh.
Trä-gårdh.
Löös lända rödjordh.
Lerjordh.
En oduglig backe består aff bara berg.
Lerjordh.
Swarttmylla.
Lerjord.
Bertthoga ägor möta här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in augustij anno 1690
af N. Lundberg.