A18:9(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Nyfla
i Bondekyrkio sochn och Ulleråkers häradh.


(Karttext:)
Skäggesta ägor i Börie sochn möter på denne sijdan.
Huusbyy och Granbärga ägor möta här.
Lerjordh.
Ler och mulljordh.
Mojordh.
Ler och mulljordh.
Lerjordh.
Mojordh.
Mojordh.
Mojordh.
Hällby ägor möta på denne sijdan.
Een oduglig backe bestående mäst af bärg och små tallbuskar.
Österläby ägor möta här.
Backstuga.
Bärtoga ägor möta på denne sijdan.
Mojord.
Mojordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in augustij anno 1690
af N. Lundberg.