A18:11a(Rubrik:)
Geometrich charta öfwer Huusby,
Granbärga och Öfwerby i Bondekyrkio sochn och Ulleråkers häradh.