A18:11b(Karttext:)
Åthskillige byars äng i Börie sochn möter på denne sijdan.
Hwalsängen tager här emoth.
Bärby ängh i Gamla Upsala sochn möter.
Konungs jaagparck möter här.
Gamla Upsala byys äng möter här.
Linda.
Backstuga.
Skäggsta ägor i Börie sochn möter.
Linda.
Linda.
Öfwerby.
Nyfla ägor möta här på denne sijdan.
Linda.
Rickombärga ägor möta här.
Soldatstufvor.
Huusby.
Trägård.
Linda.
Granbärga.
Hälleby ägor möta här.
Staby ägor möta här.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

Afmätt in augustij anno 1690
af N. Lundberg.