A18:13a(Under ramen:)
Reviderad in april 1736 för accademie
hemmanens förmedling och befunnit
littra A innehåller 26 1/2 tunland, dito mojord littra A 17 1/4 tunland.

Reviderat in martio 1707
A. A.