A18:13b(Rubrik:)
Geometrisch charta uthaf Noorby i Bondekyrck
sochn och Ulleråkers häradh.


(Karttext:)
Eekeby ägor mötha här.
Håga ägor mötha på denne sijdan.
Sanck lera.
Sandblanda lera.
Emellan byn på denne sijdan och Upsahla stad fans denne gången ingen wiss skildnadt.
Ödes åker.
Sandblanda lera.
Mojord.
Mulljordh.
Åker till soldat torppet.
Noorby.
Sandblanda lerjordh.
Ängzwacktar torp till Malma.
Ler och mulljord.
Linda.
Ler och mulljordh.
Linda.
Linda.
Lerjord lijtet sandblanda kring backarna.
Sandblanda moo jordh.
Ödes åker.
Ödes åker.
Mojordh.
Ödes åker.
Ödes åker.
Ödes åker.
Hasselbacke.
På denne sijdan som är emellan Malma och Noorby fans ingen rätt skildnat, bleff derföre denne gången ingen wiss rågång dem emellan upgången.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Dhenna charta har landtmäta-
ren Erich Behling pa1 mina
wägna afmät som sedan af mig
är renoverat anno 1687.
                         Lars Hofstedt.


__________
1Fel för på.