A18:15(Rubrik:)
Ulleråkerz häradh, Bondekyrck sochn och Sunnersta.


(Karttext:)
Mojord.
Lerjord och löösslända.
Torp.
Ultuna ladugårdz ägor mötha på denne sidan.
Malma ägor mötha.
Nedra Fööret lacus.
Gottsunda ägor mötha här.
Lerjordh.
Ängh.
Denne skogh består af ung gran med bergh ibland.
Lerjord.
Sunnersta wijken.
Sunnersta.
Wåhlsättra ägor mötha här, 1691 afmät.
Klapper jordh.
Sand jordh.
Konungz jagh park.
Detta kallas Fäbo hagan och är tagen från Sunnersta och Wåhlsätra ägor som är lagdt till ladugården huar uppå är 4 stycken torp <  >öra dagzwärcken åth ladugården.
Sand jordh.
Jage platz.
Torp till ladugården.
Jagh park.
Torp.
Kongz warpet.
Flöthesund.
Eekolen lacus.
Flöthesundz färgia.
Krogen.


Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Ulnarum.