A18:16                  Notarum explicatio.                                              Leer.       Mojord.  Klapper.  Sand-
                                                                                                   men nå-.                  jord.        jordh.
                                                                                                   got löös-.   tunnor.
                                                                                                    lända.
                                                                                                    cappa.     cappa.   cappa.   cappa.
Littra.   Sunnersta består af 4 mantahl och 2:ne uthjordar.
A.  Hafwer åker dhet ena åhrs uthsäde till hela byn,                       33.   8.       2.     24.
B.  Dhet andra åhrs uthsäde,                                                           7.  16.                    18.  16. 15.
                                     Blifwer åhrliget,                                        20.  12.      1.     12.   9.   8.   7. 16.
C.  Sunnersta ängh af hårdwall till,                                                                                                         50.
   Till denne by är skogh till gardzel1 och wedebran
   nödtorfftigt, men ingen timmer skogh, fiske i
   Nedra Föret och Ekohlen medh noth och kattzor.
   Till huusbehof muhlbete nödtorfftigt.
                     Grannarna.
   En skatte uthjordh obebygd á 1 5/6 oreslandh2 åhrligen,                 1.    5.      2 1/2.      16 3/4.    13 1/2.  2 170/193.
   Noch en skatte uthjord obebygdh á 2 1/3 oresland2 åker åhlrligen, 1.  15 1/4. 3 1/8.      21 1/2.    17 1/4.  3 121/193.
No1. Präbende hemman á 7 öresland, hafwer åker åhrligen,            4.  13 3/4.  9 1/2.  2.     1/2. 1. 20.    10 170/193.
2.  Kyrckiohemman 1, á 8 1/2 öresland, hafwer åker åhrligen,          5.  11 1/2. 11 1/2.  2. 14.    1.  20.    13 41/193.
3.  Dito ett kyrckio hemman af lijka öhretahl,
   sampt åker och engh, så och andra lägenheter med
   no 1.
4.  Clöster hemman 1, á 5 1/2 öresland, hafwer åker åhrligen,           3.  15 1/2.  7 1/2.  1. 18 1/2. 1.  9.      8 1/7.

______________
1Fel för gärdzel.
2Fel för öreslandh.