A18:17(Rubrik:)
Ulleråkerz häradh, Bondekyrck sochn och Flogsta.


(Karttext:)
Rikomberga ägor möta.
Bertoga ägor möta här.
Ödes wreet.
Ödes wreetar.
Quarnebo ägor möta här.
Gonud jord.
Moblanda lerjord.
Lill engen.
Moo och steen klapper.
Jäss jordh.
Gamble galge backan.
Ekeby ägor möta på denne sidan hijt.
Ödes åker.
Watt hagz kiärret.
Gammal åker.
Jage backa.
Moblanda lerjord.
Moblanda lerjordh.
Gammal åker kan intet brukas effter han ligger in i skogen.
Ler jordh.
Ler jordh.
Moo jordh.
Ödes åker.
Gammal åker ligger i linda medh små tall buskar öfwe waxter1.
Stor engen, skarp och mager.
Fiäll till Ekeby.
Fiäll till Ekeby.
Håga ägor möta här.
Norby ägor möta.
Håga broo.


Lars Hoffstedtz
1689.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderat in martio 1707.
A. A.


______________
1Fel för wäxter.