A18:19
                  Notarum explicatio.

Littra.       Floghstad består af 3 grannar á 32 öresland i byamåhl.
A.  Hafwer åker dhet ena åhret,                                                  10.    4.         13.  10.         9.  16.          9.  2.
B.  Dhet andra åhrs uthsädhe,                                     19.  24.       3.  14.
C.  Lill giärdet till dito åhr,                                           15.  18.
No 4. Ett torp Snörom kallat, ligger på hela byens ägor.
aa.  Hafwer åker dhet ena åhret af grund jordh,                                                                                         2.  3.
ab.  Dhet andra åhrs uthsäde af moblanda lerjordh,                         2.  10.
ac.  Uthi wreetar till hela byn medh brukatt och obrukat,                 8.  18.
D.  Stor engen af skarp sälte wall, intet bärande så
   att hela byn kan få in alles till  4 sommar lass.
E.  Lill engen af starwall och något hård, till 12 lass.
   Åhrliget uthsäde på hela by medh torpet och wreetar, 17.  21.      12.  17.        6.  21.         4.   24.         5.  17 1/2.   16.
No.            Grannarna.
1.  Crono 1, á 6 öresland, hafwer åker ahrligen1,           3.  9 30/32.  2.  9 10/32.   1.   4 26/32.        28 1/2.    1.    1 6/32.
           Höö in alles till,                    3 sommar lass.
2.  Dito 1, á 9 öresland, hafwer åker åhrligen,                4. 30 29/32.  3. 13 31/32.  1.  27 22/32.  1.  10 24/34. 1.  17 25/32.
          Höö in alles till,               4 1/2 sommar lass.
3.  Academia 1, á 17 öresland, hafwer åker åhrligen,     9.  12 5/32.  6.  15 23/32.  3.  21 29/32.  2.  16 24/32. 2.  30 1/32.
   Höö in alles till,                      8 1/2 sommar lass.
   Till denne by fins ingen skogh som dhe råda om,
   ähr fuller een skoghz backa uti wästra giärdet
   men står under förbodh till jageplatz, uthi
   samma giärde är godt muhlbete när dhet
   är i träde, elliest är och något litet muhl-
   bete emillan backarna upå den lilla
   uthmarken dhe hafwa, men doch af ringa
   wärde, inga flera lägenheter.

____________
1Fel för åhrligen.