A18:20(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Gottsunda engh be-
lägen i Ulleråker1 härad och Bondekyrke sochn.


                       Notarum explicatio.
                                                                                     Tunnor. Kappar. Sommar lass.
1.  Gottsunda engh kan bärgas af åhrligen 30 sommarlass,
   hwillket ähr hällfften starr och andra hällfften
   skiön wall,                                                                                                  30.
   Engzwachtaren hafwer allenast 2:ne små wreeter som
   chartan uthwijsar,


Afmädt af undertechnadhe
anno 1689.
            J. Strandman.

Dhenne charta är inthet complet.
                                         L. H.

____________
1Tidigare Waxala.