A18:22(Tom sida:)
22.

11.
Tideby
Ulleråkers härad
Börje sochn.
11.