A18:30(Tom sida:)
30.

13.
Gäsmesta
och Nyby
Ulleråkers härad
Börje sochn.