A18:33(Beskrivning:)
Gäsmesta byen beståår af fyra hemman, tre
crone, ett frälse och en skatte uthjord och hafwer
heela byen uthsäde uthi östergärdet som nu för tijden är
 i träde och att skillias ifrån Nyby åkern i samma
giärden och om hwar an belägen, är
illumineradt medh grå färgh.

      Östergärdet.             Tunlandh.         Wästergärdet medh guhl färg.
                                                                                                      Tunlandh.
Godh leerjordh,                   25.           Godh leerjordh,                    9.
Sten grundjordh moblandat, 11.           Lööslända och swijksam,      5.
Lööslända och gääsjord,       7.           Klapull och mojord,               8.
Tall mojordh,                        3.  1/2.    Elak tall mojordh,                  5.
                                                          Uthi wreten nedan för
                           Summa,  46.  1/2.     byn, no 6, leerjordh,            16.
                                                          Item gääsjordh,                      2.
                                                                              Summa,           45.