A18:38a(Invikt flik:)
15.
Ströby
Ulleråkers härad
Börjie sochn.