A18:40(Tom sida:)
40.

16.
Hesselby
Ulleråkers härad
Börje sochn.