A18:44(Tom sida:)
44.

17.
Broby
Ulleråkers härad
Börje sochn.