A18:48(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation öfver Gränby,
Ulleråkers härad, Börie sokn och Upland belägen,
med des åker samt rätta ägoskilnat, afmätt
1690 uthi augusti månadh af Petro Elvio.


(Karttext:)
Hessel-by ägor möta här.
Gäs-me-sta ä-gor mö-ta.
Löslända och gäsjord.
Löslanda1.
Mojord.
Betes hage.
Hage.
Löslända.
Stenklappul jord.
Medel måttig god leer jord.
Löslända.
Åker-by ä-gor taga här emot.
God leer jord.
Ströby.
Här taga Ströby ägor emot.
Gränby.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.