A18:52(Rubrik:)
Geometrisk afmätnings delineation
öfwer Klinta cronehemman i Upland, Ulleråkers härad och Börie sockn belägne.
Afmätt åhr 1692 uthi septembris månad   af  Petro Elvio.
                                                                   math stud.


(Karttext:)
Åkerby sockn möter.
Här möta Kiättinge ägor.
Gääs jord.
Hård wals äng.
Leerjord.
Moo blandat.
Leerjord.
God leer jord.
Betes hage.
Leerjord.
Klinta.
God leer jord.
Grund jord.
Klappul och grund jord.
Betes hage.
Steen grund jord.
Klappul jord.
Ströija ägor möta på denna sijdan.
Löslän-da.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.