A18:54a(Rubrik:)
Ulleråker härad, Börie sochn, Skiäggesta.