A18:56a(Rubrik:)
Ullerålers1 häradh, Wängie sochn och Almby by.


____________
1Fel för Ulleråkers.