A18:56b(Karttext:)
Wångsby och Brunby ägor mötha.
Ekeby egor på denna sijdan.
Läby egor mötha på denna sijdan.
Almby by.
Kalf tompt.
Soldatstugu.
Norstuna egor mötha.


Afmätt in october 1687
af Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.