A18:58b(Rubrik:)
Ulleråkers häradh, Wänge sochn,
Lundby.


(Karttext:)
Elgsby eng möther.
Prestegårdz engzteg möther.
Berby egor mötha her.
Kihls egor mötha på denne sijdan.
Humble gård.
Trägård till Kijhlen.
Allmen-ningen möther.
Gårdz tompt.
Humble gård.
Lundby.
Ung tall och granskog ibland bergen.
Smått gran och talbyske, ingen betesmark på denne platzen.
Betesshage.
Karbo egor mötha.
Jäsbo egor mötha.
Fijby egor mötha här.
Ny rödning, uthjordz rödningen.
Ny rödning, Lundby rödning.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter unfången instruction
swarar Jacob Braun.