A18:62(Rubrik:)
Bälingz härad, sochn och Berg.


(Karttext:)
Mo torpetz ägor möta.
Askerbäks ägor möta.
Härads allmenningh möter.
Ler och sandjor, moblandad.
Ängh.
Hårdwall.
Bergh.
Kanikbo ägor möta här.
Nyby ägor möta här.
Moblandad sandjord.


Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderat in martio 1707.
A. A.