A18:63                 Notarum explicatio.           Ler och.  Moblandad. Hård-.   Star-
                                                               klappe-.   sand.            waa2.      wal.
                                                               jord.         tunnor.            sommar-
                                                               cappor.    cappor.            lass.
   Bergh består af 1/2 crone heman ligger på
   Bählingz haradz1 allmenning.
Littra.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                                  5. 16.
B. Dhet andra åhret,                                     1.          4.   8.
C. Äng wedh byn,                                                                            2.       15.
   Ängz tegh på en allmeningzängh,                                                                2.
   Doch stundom intet kan bergas för watten,
   Åhrliget uthsäde,                                          16.     4. 28.               2.      17.
   Skogh och muhlbet bete på allmenningen,
   Inga flere lägenheter.

____________
1Fel för häradz.
2Fel för wall.