A18:64b(Karttext:)
Loskiäls egor.
Kalf täppa till no 3.
Norre Sunbro åkergärde rundt om desse fiellar.
Trysta egor mötha.
Soder1 Sunbro by.
Norre Sunbro egor mötha.
Akerby byn möther.
Uggelsta egor mötha på denne sijdan.
Goda rör.
Betess hagar till hela byn.
Åker mark.
Oduglig åker mark.
Förs engen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690 af Jacob
Torslund, hwarföre efter
instruction swarar
Jacob Braun.

__________
1Fel för Söder.