A18:66a


(Rubrik:)
Bälings häradh och sochn, Rörby.


(Under ramen:)
Afmätt år 1690 af Jac. Braun.

Reviderad den 29 martii 1762
se folio 67a.