A18:66b(Karttext:)
Ekeby egor mötha.
Prästegårdz egor mötha.
Hämbringe egor mötha på denne sijdan.
Loskiäls egor mötha.
Prästegårdz egor mötha.
Måhlsta egor mötha.
Loskiäls åker möther.
Klåckarens fiell.
Godt rör.
Rörby.
Loskiäls egor.
Loskiähl.
Engz täppa.
Forkarby egor mötha här.
Sunbro egor mötha.
Wägen till Upsala.
Godt rör.
Sijdländig åker mark, ouptagen.
Godt rör.