A18:68(Rubrik:)
Bälings häradh och sochn, Loskiähl.


(Karttext:)
Prästegårdz egor mötha.
Klåckare fiell.
Klåckare fiell.
Rörby egor på denne sijdan.
Rörby åkerfiell.
Klåckarens fiell.
Dito fiell.
Klåckare fiell.
Klåckare fiell.
Klåckare fiell.
Måhlsta egor mötha.
Loskiähl.
Sunbro egor mötha.


Afmatt1 in october
anno 1690 af
Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för afmätt.