A18:70(Rubrik:)
Bälings härad och sochn, Huisbo och Spijtbole.


(Karttext:)
Bälingz häradz allmening rundt om detta heman.
Grof tall och granskog.
Hvisboo.
Biörk skog.
Biörk skog.

Pålsbo kyrkewäg.
Bälingz häradz allmening rundt om detta hemman.
Slorf mossen.
Spijtbohle.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.