A18:72b(Karttext:)
Betess hagar.
< > in till.
< > denne sijdan alt hijt in till.
Åby egor mötha.
Betess hagar.
Wäsby egor mötha här.
Ålöpe egor mötha här.
Låter engen.
Torpet.
Åker mark.
Flat engen.
Blyckian.
Åkermark.
Thuna by.
Eskelunda egor mötha på denna sijdan.
Agesta egor mötha.
Krokesta egor mötha.
Betess hagar på denne plattsen.
Söderby fiell.
Söderby egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh fördenskull efter
unfången instruction swarar Jacob Braun.