A18:72c(Karttext:)
Wäsby uthmark möther alt hijt in < >.
Grelsbo egor mötha.
Nyss uprögdt till eng.
Kiär.
Åkerby skogz fiell möther.
Kiär.
Almenningz wäg.
Bysens uthmark af smatt1 byske, men godt muhlbete.
Kiäslinge egor mötha på denne < >.
Haga till no 3.
Haga till no 4.
Laggerbo egor som på denne by och Rässlinge afgärdatt ligger.
Betess hagar.

__________
1Fel för smått.