A18:74(Rubrik:)
Bälings häradh och sochn, Lytta.


(Karttext:)
Stora landzwägen åth norlanden.
Löfsta egor mötha.
Erntuna egor mötha.
Hage till no 2.
Hage till no 1.
Hage till no 2.
Fahnsta egor mötha.
Fansta engz fiell.
Rosta egor mötha.
Gysta engz fiell.
Hage till no 1.
Lytta by.
Engz täppa.
Humble gard1.
Hum-ble gård.
Svijsta egor mötha här.
Wägen till Upsala.


Afmätt anno 1690 af
Jacob Torslundh fordenskull2
till  follie3 efter unfången
instruction swarar
Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för gård.
2Fel för fördenskull.
3Fel för föllie.