A18:76b(Karttext:)
Åthskillige byägor mötha på denne sijdan.
Hage till no 5.
Engz hage till no 5.
Kiplingeberz egor mötha här.
Engzhage till no 6.
Hage till no 7.
Bysenss uthmark af smått byske.
Hage till no 1.
<Wr>etar.
Hage till no 4, 5.
Krycklinge egor mötha.
Hage till no 1.
Hage till no 6.
Ijdell berg och sten-gryte på denne platzen.
Gysta egor mötha.
Ödess åker.
Åhlöppe egor mötha alt här in till.
Ödess åker.
Ödes åker till no 2.
Klåckarens fiell.
Sidländig mark.
Linda.
Klåckare fiell.
Högby egor mötha.
Gysta möther.
Ekeby egor mötha här.
Kalftompter.
Nyfla by.
Isgrena egor mötha här.
Klåckarens fiell.
Klåckarens fiell.
Prestegårdz egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter unfången instruction
swarar Jacob Braun.