A18:78(Rubrik:)
Bälings häradh och sochn, Rosta.


(Karttext:)
Lytta egor mötha på denne sijdan.
Erntuna egor mötha.
Rosta.
Kolie egor mötha.
Svista egor mötha.
Betess hagar.
Betes hagar.
Svista egor mötha.
Betes hage till hela byn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instruction swarar
Jacob Braun.