A18:80(Rubrik:)
Bälings häradh och sochn, Ulfua.


(Karttext:)
Forkarby ägor rundt om desse ägor, hwar ifrån det och ähr rörlagdt wordet med goda rör.
Betesshage.
Åkermark.
Biörkeby egor mötha.
Ladu gard1.
Ulfva.
Ulfva qvarnar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690 af Jacob Torslundh
fördenskull till föllie efter unfången
instruction swarar  Jacob Braun.

____________
1Fel för gård.