A18:84(Rubrik:)
Bälings härad, Skuttunge sochn, Wigle och Öszby.


(Karttext:)
Närlinge eng möther.
Ramsiöö eng möther.
Brunby egor motha1.
Hällande fiell möther.
Hällande egor mötha.
Ösby.
Brunby egor mötha på denna sijdan.
Ramsiöö egor mötha här alt hijt.
Greggerbo tompten no 4.
Wigle.
Hällande fiell.
Tompter.
Ösby fiell.
Linda.
Häggby egor mötha på denna sijdan.
Hage till no 1.
Hage till no 5.
Hage till no 4.
Hage till no 6.
Greggerbo hagen no 4.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh
hwarföre efter unfången instruction
swarar  Jacob Braun.

_____________
1Fel för mötha.