A18:90(Rubrik:)
Bälings härad, Jungkijhls sochn, Dahlkarsbo.


(Karttext:)
Akerby1 Prestfiell möther.
Landzwägen till Harbo och Wåhla.
Tungelbo egor mötha här medh Blacksta.
Åkerby skog och uthmark alt här uth medh.
Dahlkarsboo.
Småskog.
Skräddarbo torp stöter hijt på Åkerby egor.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.


_____________
1Fel för Åkerby.