A18:92(Rubrik:)
Bälings härad, Åckerby sochn, Trysta.


(Karttext:)
Molberga egor mötha.
Måhlsta medh Trolbäcks egor.
Sylta egor mötha.
Sunbro egor mötha.
Trysta.
Tompterne.
Sylta egor mötha.
Linda.
Betes hage till byn.
Hielmsta egor mötha.
Åkerby egor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.         alnar.

Afmätt in april anno 1688
af Jacob Braun.