A18:94b(Rubrik:)
Bählingz häradh, Åckerby sochn, Åckerby.


(Karttext:)
Trysta fiell.
Sylta möther.
Klockarens fiell.
Trysta fiellen möther.
Åkerby kyrka.
Sylta egor mötha.
Trysta by egor mötha.
Täppa.
Hielmesta egor mötha.
Uggelsta egor mötha på denna sijdan.
Lin-da.
Åkerby.
Linda.
Slottertompter.
Kåhl gård.
Bysens beteshagar.
Ulleråkers häradh på denna sijdan.
Landzwägen till Upsahla.
Förs engen tager här wedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Affmätt in september anno 1689
aff Jacob Braun.