A18:96(Rubrik:)
Bählingz häradh, Åckerby sochn, Syllta.


(Karttext:)
Mohlberga egor mötha.
Söderby egor mötha.
Syllta.
Prästegårdz egor mötha.
Trysta egor mötha.
Trysta fiell.
Trysta fiell möther.
Bysens beteshagar.
Akerby1 möther.
Åkerby egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Affmätt in september anno 1689
af Jacob Braun.

__________________
1Fel för Åkerby.