A18:98b(Rubrik:)
Bälings härad, Åkerby sochn, Soderby1 och
Bodarna.


(Karttext:)
Äskellunda ägor möta.
Här häfda Askellunda2 och Issgrena en ängz fiäll.
Äskellunda ängz fiäll.
Tuna ägor möta här.
Äskel-lunda åker.
Söderbyängen dherest och Bodarna hafwer sin ängh.
Mojordh.
Skogz backa.
Uthjordh.
Uthjord.
Uth jord.
Eekeby fiäll.
Morberga ängzfiäll.
Morberga ägor möta.
Liten skarp täppa.
Uth jord.
Uthjord.
Uthjordh.
Krogsta ägor möta.
Betes haga till no 4.
Betes haga till no 2.
Ler och något moblandad jordh.
Söderby.
Sylta ägor möta på denne sidan.
Mojordh.
Fiäll.
Prästegårdz ägor möta.
Ler och något moblandad jordh.
Slåtter haga.
Fiäll.
Präste fiällen.
Warge kulla.
Giälm-sta ägor.
Åkerby kyrckia.


Lars Hoffstedt
1689.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för Söderby.
2Fel för Äskellunda.